Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Artur Kozłowski prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Artur Kozłowski prof. UWr
Kontakt: 

pok. 104 C

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

 

room 104 C

Faculty of Law, Administration and Economics

Wroclaw University

ul. Uniwersytecka 22-26

PL 50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 3752117
Email:
artur.kozlowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 / office hours in the summer semester 2020/2021: czwartek, godz. 10.30-12.30 / Thursdays, 10.30-12.30. W związku z wyjazdem służbowym konsultacje  z dnia 10 czerwca 2021 r. są przeniesione na 14 czerwca 2021, godz. 10.00.

Konsultacje są przeprowadzane za pośrednictwem MS Teams. The office hours are conducted through MS Teams application.

 

 

 

 

Działalność naukowa: 
  1. Zainteresowania badawcze: teoria prawa międzynarodowego publicznego, źródła prawa międzynarodowego, rozstrzyganie sporów międzynarodowych.
  2. Granty / projekty badawcze: I. projekt badawczy KBN pt. Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne w społeczeństwie informacyjnym (nr 5 H02A 034 21), 2001-2003; główny wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa. II. projekt badawczy KBN pt. Współczesne sądownictwo międzynarodowe (nr N N 110 198134); 2008-2010; wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa. III. grant N N110 062339  Powszechne prawo międzynarodowe jako podstawa wyrokowania w arbitrażu międzynarodowym (2010-09.2013); NCN; kierownik projektu. IV. grant 2011/03/B/HS5/00695, Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego; główny wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa, NCN, 2011 – 2014. V. grant 425186, Wsparcie dla Czasopism Naukowych, 2019-2020; kierownik projektu.                                                                            
  3. Redaktor naczelny Wroclaw Review of Law, Administration & Economics (od 2011 r.)
  4. Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupa Polska.
  5. Członek Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, American Society of International Law, European Society of International Law.
  6. Nagrody: - Nagroda im. Profesora Manfreda Lachsa (2005) za książkę „Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu” (najlepszy debiut książkowy w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego). - Nagroda im. Profesora Manfreda Lachsa (2011) za książkę „Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego” (kolejna publikacja książkowa danego autora). - Wyróżnienie w XLVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” (2011) na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.