Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Maciej Pichlak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Maciej Pichlak
Kontakt: 

pokój 302, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2828
Email:
maciej.pichlak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023: wtorki, godz. 11.00 - 13.00.
Kontakt w trakcie konsultacji możliwy jest bezpośrednio w gabinecie (pok. 302A) lub w aplikacji Microsoft Teams.
-
Office hours in the Fall-Winter semester 2022/2023: Tuesday, 11.00 am - 1.00 pm (Polish time zone).
Contact is possible personally in my office (building A, room 302), or via Microsoft Teams.
-
Terminy konsultacji mogą podlegać zmianom! Proszę każdorazowo sprawdzić najnowsze ogłoszenia.
The office hours may be subject to change. Please verify the latest news (Polish "ogłoszenia").
-
Konsultacje dla studentów zaocznych:
stacjonarne: 16.10.2022, 16.45-17.45; 08.01.2023, 16.45-17.45
online (MS Teams): 30.10.2022, 13.00-14.00; 20.11.2022, 16.45-17.45

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
- refleksyjność prawa;
- regulacja ryzyka w prawie;
- refleksyjny konstytucjonalizm;
- prawo i teoria społeczna.

Research interest:
- reflexivity of law
- risk regulation in law
- reflexive constitutionalism
- law and social theory

Projekty badawcze/ Research projects:
1. Modele prawnej regulacji ryzyka w świetle teorii refleksyjności/ Models of Legal Regulation of Risk in the Light of the Theory of Reflexivity
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki. OPUS-12, Nr projektu 2016/23/B/HS5/00873, lata 2017-2022
Rola w projekcie: kierownik; główny wykonawca (Principal Investigator)

2. European network for Argumentation and Public PoLicY analysis (APPLY)
Jednostka finansująca: COST - The European Cooperation in Science and Technology, Nr projektu CA17132, lata 2018-2022
Rola w projekcie: Working Group member; Management Committee subtitute.
https://www.cost.eu/actions/CA17132  
https://publicpolicyargument.eu/