Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Karolina Stopka prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 121, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
karolina.stopka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje i dyżury od października:
1) konsultacje dla studentów: wtorek 13.15- 14.15 (stacjonarne, za wyjątkiem 24.10) środa godz. 9.00-10.00 (zdalne - MS Teams, proszę o uprzedni kontakt mailowy, wyjątkowo w dniu 25.10 - konsultacje stacjonarne godz. 8.30-10.30. Od dnia 20.11: środa 9.15-11.15 (stacjonarne)
2) dyżur pełnomocnika ds. przeciwdziałania mobbingowi dla pracowników UWr. -, wtorek godz. 11.15-13.15, za wyjątkiem 24.10, (proszę o uprzednie umawianie terminu spotkania) lub rozmowa w aplikacji MS Teams w terminie umówionym per e-mail , dyżur stacjonarny za 24.10 odbędzie się w dniu 25.10 godz. 11.00-13.00. Od dnia 20.11 - środa 11.15-13.15.

Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 r. doktor nauk prawnych, pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy. W latach 2003 - 2006 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Od 2006 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, a od maja 2010 r. pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od roku akademickiego 2013/2014 kierownik studiów podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

W 2010 r. wyróżniona w konkursie Złote Szkrzydła Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za książkę: Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej.

W pracy naukowej zajmuje się teoretycznymi i dogmatycznymi zagadnieniami z zakresu prawa socjalnego, w tym przede wszystkim problematyką świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń odszkodowania socjalnego.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z Polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych, wykłady z Instrumentów prawnych rynku pracy; ćwiczenia z Prawa zabezpieczenia społecznego oraz seminaria magisterskie i licencjackie z prawa pracy i prawa socjalnego. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć z prawa pomocy społecznej na studiach podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.