Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Karolina Stopka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Karolina Stopka
Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752 354
Email:
karolina.stopka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych w okresie zajęć dydaktycznych
1) od 9 grudnia 2019 r: do 31 stycznia 2020: środa godz. 8.45-10.45.
2) od 1 lutego do 24 lutego w następujących terminach:
3 luty - 8.45-9.45 oraz 11.15-12.15
11 luty - 8.45-10.45
19 luty - 10.15-12.15

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:
25.10.2019 r. - 8.00-9.00
23.11.2019 - 8.00-9.00
7.12.2019 - 16.15-17.15
12.01.2020 - 16.45-17.45
19.01.2020 - 11.15-12.15

 
 

Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 r. doktor nauk prawnych, pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy. W latach 2003 - 2006 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Od 2006 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, a od maja 2010 r. pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od roku akademickiego 2013/2014 kierownik studiów podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

W 2010 r. wyróżniona w konkursie Złote Szkrzydła Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za książkę: Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej.

W pracy naukowej zajmuje się teoretycznymi i dogmatycznymi zagadnieniami z zakresu prawa socjalnego, w tym przede wszystkim problematyką świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń odszkodowania socjalnego.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z Polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych, wykłady z Instrumentów prawnych rynku pracy; ćwiczenia z Prawa zabezpieczenia społecznego oraz seminaria magisterskie i licencjackie z prawa pracy i prawa socjalnego. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć z prawa pomocy społecznej na studiach podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.