Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Aleksandra Szadok-Bratuń

Kontakt: 

pokój 521, piętro 5, budynek A,

ul. Uniwersytecka 22/26 

Telefon:
71 375 25 01
71 375 23 49 - sekretariat INA
Email:
aleksandra.szadok-bratun [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

  w semestrze letnim odbywają się w formie stacjonarnej w poniedziałek: godz. 11.15-13.15

 

 

 

Działalność naukowa: 

I. Przygotowanie naukowo-dydaktyczne:

- studia filozoficzne, Katolicki Uniwersytet Lubelski

- magister prawa kanonicznego, Katolicki Uniwersytet Lubelski

- magister prawa, Uniwersytet Wrocławski

- doktor nauk prawnych w zakresie prawa, Uniwersytet Wrocławski

II. Zainteresowania badawcze:

1. W zakresie dyscypliny naukowej prawo:

- prawo publiczne, administracyjne, wyznaniowe, filozofia prawa

2. W zakresie dyscypliny naukowej prawo kanoniczne:

- prawo kanoniczne publiczne, konkordatowe, małżeńskie,  administracyjne

III. Udział w radach naukowych, redakcjach czasopism, stowarzyszeniach:

- członek Rady Naukowej czasopisma Przegląd Administracji Publicznej

- członek założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego

- członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

- członek Korpusu Adwokatów Kościelnych

- członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

IV. Nagrody:

- zespołowa nagroda Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika Prawo administracyjne, J. Boć (red.)

- trzykrotna nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne

- Medal Pamiątkowy Trzechsetlecia UWr  za współautorstwo i współredakcję dwujęzycznej publikacji Erasmus w 16 smakach, czyli studenckie wyprawy po edukacyjne przyprawy/Erasmus in 16 flavors, expeditions in searchof educational seasoning

- nagroda Prorektora ds. Studenckich za zdobycie II miejsca Koła Naukowego-IAN na WPAiE

- nagroda Rektora UWr za wkład w naukowy rozwój studentów – członków Koła Naukowego IAN

VI. Działalność pozauczelniana:

- radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

- adwokat kościelny, Metropolitalny Sąd Duchowny we Wrocławiu