Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Katarzyna Szalonka prof. UWr

Telefon:
71-375-27-06
71-375-23-58 (sekretariat)
Email:
katarzyna.szalonka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:  poniedziałek 9.15 - 11.15. pok. 206C
Ponadto dla studentów studiów niestacjonarnych konsultacje odbywają się: 26.11.2023, godz. 14.00 - 15.00 - MS Teams, 17.12.2023 godz. 14.00 - 15.00 Ms Teams, 13.01.2023 godz. 17.00 - 18.00 pok. 206C.  oraz 28.01.2024 godz. 10.30 - 11.30. pok. 206C.

 

 

 

Działalność naukowa: 

 

Dyscypliny KBN: 
ekonomia

NCN:
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

OECD:
Nauki Społeczne
OSJ:
Ekonomia i Nauki Społeczne

Specjalności: marketing, handel, badania marketingowe, ekonomika zdrowia, rynek farmaceutyczny