Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Rafał Wojciechowski prof. UWr

Kontakt: 

pok. 403 bud. B

Email:
rafal.wojciechowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

KONSULTACJE (Office hours)

poniedziałek (Monday) 15:45-16:45 (3:45-4:45 PM) tylko mailowo (only per e-mail)

piątek (Friday) 13:30-14:30 (1:30-2:30 PM) pok. 403 B (room 403 building B)

konsultacje dla studiujących w trybie zaocznym w semestrze letnim:
19.03.2023 _ 12:15-13:15
01.04.2023 _ 12:15-13:15
22.04.2023 _ 12:15-13:15
06.05.2023 _ 12:15-13:15
11.06.2023 _ 12:15-13:15
W środę 7 czerwca oraz w piątek 9 czerwca 2023 r. konsultacje wyjątkowo odbędą się tylko mailowo.
On Wednesday, June 7th & on Friday, June 9th 2023 the office hours would be held exceptionally only per e-mail.
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Prawo rzymskie i jego recepcja, europejska kultura prawna, dzieje europejskich szkół prawniczych, historia pojęcia osoby prawnej, historia prawa spółek, prawo handlowe, sądownictwo polubowne.

 

Dorobek naukowy

Autor kilkudziesięciu publikacji, m.in. monografii: "Societas w twórczości glosatorów i komentatorów" (2002) oraz "Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza" (2010).

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika "Arbitraż i mediacja" (C.H. Beck).

 

Stypendia, staże naukowe

2006, 2007 -  stypendium Max-Planck-Gesellschaft w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu.

 

Działalność pozauczelniana

Ukończył aplikację radcowską w 1998 r., w 2010 r. wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, od stycznia 2012 r. prowadzi kancelarię notarialną we Wrocławiu.