Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Rafał Wojciechowski prof. UWr

Kontakt: 

pok. 403 bud. B

Telefon:
+48 71 37 52 661
Email:
rafal.wojciechowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

KONSULTACJE (Office hours)

poniedziałek (Monday) 14:15-15:15 tylko mailowo (only per e-mail)

piątek (Friday) 11:45-12:45 pok. 403 B (room 403 building B)
*
W okresie od 5 lipca do 6 września 2024 r. konsultacje stacjonarne nie odbywają się ze względu na urlop.
In the period from July 5th till September 6th 2024 stationary office hours are not held due to holidays.
*
Dodatkowe terminy konsultacji dla studiujących w trybie zaocznym:
17.03.2024. - 12:15-13:15
7.04.2024. - 12:15-13:15
21.04.2024. - 12:15-13:15
5.05.2024. - 14:45-15:45
8.06.2024. - 12:15-13:15

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Prawo rzymskie i jego recepcja, europejska kultura prawna, dzieje europejskich szkół prawniczych, historia pojęcia osoby prawnej, historia prawa spółek, prawo handlowe, sądownictwo polubowne.

 

Dorobek naukowy

Autor kilkudziesięciu publikacji, m.in. monografii: "Societas w twórczości glosatorów i komentatorów" (2002) oraz "Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza" (2010).

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika "Arbitraż i mediacja" (C.H. Beck).

 

Stypendia, staże naukowe

2006, 2007 -  stypendium Max-Planck-Gesellschaft w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu.

 

Działalność pozauczelniana

Ukończył aplikację radcowską w 1998 r., w 2010 r. wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, od stycznia 2012 r. prowadzi kancelarię notarialną we Wrocławiu.