Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Patrycja Zawadzka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
Kontakt: 

pokój / room 315,

budynek / building A,
ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
pok. 315 A: 71 375 26 14
Email:
patrycja.zawadzka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

pok. 315 A/ room 315 building "A"

poniedziałki/Mondays  11.00-12.00
czwartki /Thursdays - 10:20-11.20

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
24.02.2024 14.15-15.15
14.04.2024 13.15-14.15
21.04.2024 11:30-12:30
28.04.2024 14:45-15.45
19.05.2024 10:30-11.30
 

Działalność naukowa: 

Patrycja Zawadzka is Professor of Law,  Vice Dean for Finance, Quality & Forms of Education at the Faculty of Law,
Administration & Economics of the University of Wroclaw,  the Deputy Head of  the Department of Financial Law at this Faculty. 
Patrycja Zawadzka specializes in Public Finance Law (with a special emphasis on public debt and budgetary deficit),
Tax Law, as well as Financial Market Law, incl. Banking Law and Capital Market Law.
She teaches and researches across these areas of law.
Author (and co-author) of books and over 130 scientific papers.
Outside of academia, Patrycja Zawadzka is a legal counsel and a member of the Main Adjudication Commission in Cases Related to Violation of Public Finance Discipline. She was a member of the Council of the Supreme Audit Office in Warsaw (from 2023 and 2018-2021).
Professor Zawadzka has taught and researched as a scholar in residence at Saint Petersburg University, Russia (2018),
European University Institute, Florence, Italy (2016), Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Spain (2016), 
Masarykova Univerzita, Brno, Czech Republic (2014), Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenia (2014), 
Masarykova Univerzita, Brno, Czech Republic (2013), Budapest Cornvinius Egyetem, Hungary (2013), 
University of Cambridge, Faculty of Law, Cambridge, United Kingdom (2012), City University, London, United Kingdom (2012), 
Universidad de Murcia, Murcia, Spain (2012).
-----------------

Profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
od 2021 r. Prodziekan ds. finansów, jakości i form kształcenia na WPAE UWr;
radca prawny przy OIRP we Wrocławiu; członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych; członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie w latach 2018-2021 i od 2023 r. Członek Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika Finansowego (od 2023 r.).
Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki długu i deficytu, oraz z zakresu prawa rynku finansowego, w tym prawa bankowego i prawa rynku kapitałowego.

Uczestnik zagranicznych staży naukowych i wykładowca na uniwersytetech zagranicznych: Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja (2018), European University Institute, Florencja, Włochy (2016), Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Hiszpania (2016), Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska (2014), Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Słowenia (2014), Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska (2013), Budapest Cornvinius Egyetem, Węgry (2013), University of Cambridge, Faculty of Law, Cambridge, Wielka Brytania (2012), City University, Londyn, Wielka Brytania (2012), Universidad de Murcia, Murcia, Hiszpania (2012).

Prowadzone zajęcia na WPAE Uniwersytetu  Wrocławskiego: prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, finanse samorządowe, prawo rynku finansowego, prawo rynku kapitałowego, Public Finance & Law, International & European Tax Law, VAT in the EU, Introduction to Financial Law, Capital Market. 

Autorka m.in. monografii pt. Nadzór rynku finansowego w Unii Europejskiej. Krajowe organy regulacyjne i kontrola sądowa, P. Zawadzka, wyd. CeDeWu, Warszawa 2018, ss. 171; Modele nadzoru finansowego. Aspekty prawne, P. Zawadzka, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017, ss. 180; Instrumenty finansowe w gospodarce gminy, P. Zawadzka, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 543; Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, P. Zawadzka, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009; komentarzy: Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, P. Zawadzka, P. Zimmerman, R. Sura (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017; Komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polskim, P. Zawadzka (red.), Wyd. LexisNexis Polska, Warszawa 2014; Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz, P. Zawadzka, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009, ss. 343; P. Zawadzka, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wyd. 2, red. Z. Ofiarski, Wolters Kluwer, Warszawa 2020; P. Zawadzka, [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2019, ss. 2200 (wyd. 2 - Warszawa 2014; wyd. 1 -Warszawa 2012); P. Zawadzka, [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, R. Mroczkowski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2014; P. Zawadzka, [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, red. Paweł Wajda, Magdalena Szczepańska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.