Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dorota Czerwińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Dorota Czerwińska
Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
dorota.czerwinska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

(English below)
Konsultacje w czasie sesji letniej i wakacji w 2023 roku odbywają się zdalnie na Teams w środy w godzinach 16.00-18.00, z tym że w okresie od 8 lipca do 6 sierpnia oraz od 16 września do 1 października konsultacje nie odbywają się z powodu urlopu. 
Tym samym ostatnie konsultacje w czasie sesji odbędą się w środę, 5 lipca. 
Istnieje możliwość umówienia spotkania osobistego w tym okresie drogą mailową.

English version:
The office hours during the summer session and holidays in 2023 take place remotely on Teams on Wednesdays from 4.00 pm to 6.00 pm, except that in the period from July 8 to August 6 and from September 16 to October 1, office hours do not take place due to annual leave.
Thus, the last office hours during the session will take place on Wednesday, July 5.
It is possible to arrange a personal meeting during this period by e-mail.

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

konsensualne sposoby zakończenia procesu karnego, prywatyzacja procesu karnego, cele procesu karnego, model postępowania odwoławczego, problematyka odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności, polityka karna i penitencjarna

Granty, projekty badawcze:

  1. Kierownik grantu "Optymalny model porozumień procesowych. Między sprawnością a sprawiedliwością" (grant NCN PRELUDIUM 18, UMO-2019/35/N/HS5/03125)
  2. Wykonawca polskiej części grantu "Police Stops" i STSM Coordinator w grancie COST Action, CA 17102
  3. Wykonawca polskiej części grantu CrossJustice (Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation [CROSSJUSTICE] financed under the Justice Programme 2018, action no. 847346 - JUST-JACC-AG-2018) 
  4. Wykonawca grantu "Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności - teoria i praktyka" (grant NCN Sonata-BIS 26, UMO-2017/26/E/HS5/00382) - kierownik grantu prof. UWr dr hab. Wojciech Jasiński
  5. Wykonawca grantów wewnętrznych WPAiE z subwencji badawczej na rozwój naukowy doktorantów w latach 2017-2019

Działalność pozauczelniana:

Adwokat w Izbie Wrocławskiej

O sobie:

Magister prawa (2014, praca magisterska pt. "Nauka o obiektywnym przypisaniu skutku w doktrynie, judykaturze i projekcie nowelizacji kodeksu karnego", przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Giezka), doktorantka w Katedrze postępowania karnego. Przygotowywana rozprawa doktorska nosi tytuł "Porozumienia procesowe w świetle celów procesu karnego". 
Ukończyła kursy prawniczego języka francuskiego i angielskiego. W podstawowym stopniu włada również językiem włoskim.
Prywatnie miłośniczka podróży, jedzenia i muzyki rockowej.