Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Maria Dymitruk

Kontakt: 

s. 004 bud. D

Email:
maria.dymitruk [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

Asystentka i doktorantka w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE UWr. Autorka publikacji naukowych, prelegentka na licznych konferencjach naukowych (zagranicznych i ogólnopolskich). Kierownik i wykonawca w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych (m.in. “Digital Communication and Safeguarding the Parties’ Rights: Challenges for European Civil Procedure” (DIGI-GUARD), “Diversity of Enforcement Titles in Cross-border Debt Collection in the EU” (EU-En4s), “Conflict Resolution with Equitative Algorithms II” (CREA II), “Small Claims Analysis Net II” (SCAN II)). Laureatka konkursu „Polska Cyfrowa 2020+” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Orange Polska. Wyróżniona za osiągnięcia w dziedzinie badań interdyscyplinarnych przez Kapitułę Stypendium im. Jana Mozrzymasa działającej w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego Miasta Wrocławia. Członek International Association for Artificial Intelligence and Law (Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Prawa). Przewodnicząca New Technologies Commission w Federacji Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d’Europe). Radca prawny.

Zainteresowania naukowe: zagadnienia sztucznej inteligencji w prawie, prawo nowych technologii, e-justice oraz wpływ rozwoju technologicznego na prawo cywilne oraz postępowanie cywilne

Najnowsze wystąpienia konferencyjne:

 • "Automatyzacja sądownictwa. W jakim kierunku zmierzać?", Ogólnopolska Konferencja Naukowa "20 lat prawa nowych technologii we Wrocławiu", Wrocław, 14-15.10.2022
 • "Automatyzacja sądownictwa oparta o dane - podstawa prawna i wyzwania", 7. Forum Prawa Mediów Elektronicznych, Wrocław (online), 12-14.04.2021
 • "Automated anonymization of Polish common courts’ judgments", 1st webinar on the use of artificial intelligence in the justice field - Anonymisation and pseudonymisation of judicial decisions, European Commission (online), 26, 29.03.2021
 • "Differences between the recognition and enforcement of authentic instruments and the recognition and enforcement of judgements", Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Diversity of enforcement titles in cross-border debt collection in the EU”, Portoroz (Słowenia), 10.09.2020 (referat wygłoszony wspólnie z prof. Jackiem Gołaczyńskim, dr Marią Kaczorowską oraz dr Piotrem Rodziewiczem)
 • "AI & Law: The Impact on Legal Education", 23rd International Legal Informatics Symposium IRIS 2020, University of Salzburg (Austria), 27.02.2020 – 29.02.2020
 • "Models of AI application in judicial proceedings", 17th International Conference CYBERSPACE 2019, Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy), 29.11.2019 – 30.11.2019
 • "(Nie)wyjaśnialna sztuczna inteligencja w zautomatyzowanym postępowaniu sądowym”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawna problematyka śmierci człowieka w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji", Kraków, 21.10.2019 - 22.10.2019 
 • "Sztuczna inteligencja w wymiarze sprawiedliwości z perspektywy socjologicznej”, XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Wrocław, 11.09.2019 - 14.09.2019
 • "Need for explainable artificial intelligence in automated judicial proceedings", Doctoral Consorium at 17th International Conference on Artificial Intelligence and Law, Universite de Montreal (Kanada), 17.06.2019 – 21.06.2019
 • "Sztuczna inteligencja w polskim wymiarze sprawiedliwości? Zaplanujmy przyszłość", Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowe technologie i sztuczna inteligencja – aspekty prawne i praktyczne", Warszawa, 27.05.2019
 • "Artificial Intelligence as a Tool to Improve Administration of Justice?", International Conference "Law and Artificial Intelligence", Sapientia Hungarian University of Transylvania, Cluj-Napoca (Rumunia), 9.05.2019 - 10.05.2019
 • "Elektroniczny sąd a sztuczna inteligencja w prawie polskim", 5 Forum Prawa Mediów Elektronicznych, Uniwersytet Opolski, 9.04.2019 - 10.04.2019 (referat wygłoszony wspólnie z prof. Jackiem Gołaczyńskim)
 • "Co sztuczna inteligencja może zaoferować wymiarowi sprawiedliwości?", I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a nowe technologie”, Szklarska Poręba, 29.03.2019 – 31.03.2019
 • Ethical Artificial Intelligence in Judiciary”, 22nd International Legal Informatics Symposium IRIS 2019, University of Salzburg (Austria), 21.02.2019 – 23.02.2019
 • AI in Polish civil proceedings – the issue of admissibility”, Doctoral Consortium at 31st International Conference on Legal Knowledge and Information Systems JURIX 2018, University of Groningen (Holandia), 12.12.2018 – 14.12.2018
 • Right to the court in automated judicial proceedings”, 16th International Conference CYBERSPACE 2018, Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy), 30.11.2018 – 01.12.2018
 • Dopuszczalność wykorzystania sztucznej inteligencji w postępowaniu cywilnym”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „3 Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych”, Uniwersytet Wrocławski, 9.04.2018 (wystąpienie nagrodzone wyróżnieniem)
 • Nowe obszary rozwoju elektronicznej administracji publicznej – projekt mDokumenty”, Konferencja Naukowa “Obszary rozwoju administracji publicznej”, Uniwerystet Wrocławski, 23.01.2018  
 • The admissibility of using AI in the role of a decision-maker in Polish civil proceedings”, 15th International Conference CYBERSPACE 2017, Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy), 24.11.2017 – 25.11.2017
 • The Application of Artificial Intelligence in Polish Civil Proceedings”, Doctoral Consorium at 16th International Conference on Artificial Intelligence and Law, King’s College London (Wielka Brytania), 12.06.2017 – 16.06.2017
 • Should Internet access be one of the rights guaranteed by the Charter of Fundamental Rights of the European Union?”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Fundamental Rights in the  European Union and the National Identity of the Member States”, Uniwerystet Wrocławski, 29.05.2017 – 30.05.2017  
 • Perspektywy automatyzacji postępowania cywilnego”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Legal Innovation”, panel „Young Researchers”, Uniwersytet Wrocławski, 20.04.2017
 • Internet Rzeczy niechronionych?”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „2 Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych”, Uniwersytet Szczeciński, 3.04.2017 (wystąpienie nagrodzone wyróżnieniem)