Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Jolanta Behr

Kontakt: 

pokój 504, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

tel.: (71) 375-22-67

Email:
jolanta.behr2 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

semestr letni 2020/2021:
czwartki godz. 11:15-13:15

Konsultacje odbywają się w sposób zdalny za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
Osoby zamierzające wziąć udział w konsultacjach są proszone o uprzednie wysłanie maila, w celu dodania do zespołu.

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych w terminach:
2021-02-28 w godz. 15:00-17:00
2021-03-14 w godz. 15:00-17:00
2021-03-28 w godz. 9:30-11:30
2021-04-17 w godz. 15:00-17:00
2021-04-25 w godz. 15:00-17:00
2021-05-22 w godz. 15:00-17:00

Konsultacje ws. praktyk studenckich:
w w/w terminach lub drogą mailową, w razie potrzeby

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze: ustrój samorządu terytorialnego (w szczególności gminy), administracja świadcząca, usługi niematerialne oraz pozycja jednostki wobec administracji publicznej.
2. Dorobek naukowy:
a. Monografie:

- J. Behr, Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych, Warszawa 2019;
- J. Behr, J. Blicharz, Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym, Wrocław 2018;
- M. Błażewski, J. Behr, Środki prawne ochrony danych osobowych, Wrocław 2018.
b. Artykuły / rozdziały w monografiach / hasła encyklopedyczne (patrz: publikacje).
3. Granty
.
4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń.
5. Stypendia / staże naukowe:
- Summer Course The European System of Human Rights Protection - IX 2013;
- Udział w programie wymiany studentów Erasmus - Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder - semestr zimowy 2013/2014.
6. Nagrody.
7. Pozostałe publikacje:
Wywłaszczenie. Zarys problematyki, WKSHnr 2/2014, s. 10-31;
Abortion as a baffling phenomenon in polish legal order - comparison with selected common law countries (selected issues), WKSHnr 1/2014, s. 30-51;
Wpis do rejestru zabytków jako prawna forma ochrony zabytków, WKSHnr 1/2013, s. 31-37.