Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Łukasz Goździaszek

Kontakt: 

Pokój nr 303
Budynek C
WPAiE UWr

Phone:
71 375 20 16
Email:
lukasz.gozdziaszek [at] uwr.edu.pl
WWW page: 
gozdziaszek.pl
Consulting hours: 

KONSULTACJE
W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023:
poniedziałek - godz. 13:00-15:00

Weekendy:
16.10.2022 - godz. 10:30-11:30 (stacjonarnie)
23.10.2022 - godz. 12:15-13:15 (stacjonarnie)
29.10.2022 - godz. 14:45-15:45 (online)
19.11.2022 - godz. 14:45-15:45 (online)
15.01.2022 - godz. 10:30-11:30 (stacjonarnie)

Do czasu rozpoczęcia semestru wszystkie konsultacje odbywają się na MS TEAMS lub poprzez e-maila (wyłącznie uniwersytecka poczta elektroniczna).

Research career: 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikacji sądowej we Wrocławiu (doktor nauk prawnych, magister prawa, magister ekonomii, zdany egzamin sędziowski). Adwokat. W pracy naukowej i zawodowej specjalizuje się w Prawie Internetu i Technologii. Publikacje blogowe dostępne na http://prawo-internetu.pl.

Udział w projektach naukowych, naukowo-wdrożeniowych, dydaktycznych i zespołach eksperckich: 

 • Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów
 • Zespół ekspercki do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
 • Obieg dokumentów elektronicznych między sądami a urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego
 • VERBATEAM - transkrypcja zapisu audio rozprawy sądowej,
 • ALIS (Automated Legal Intelligent System)
 • E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego
 • Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych
 • Grupa Robocza ds. Elektronicznego Biura Podawczego
 • Zespół analityczno-prawny ds. realizacji systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w postępowaniach cywilnych
 • Zespół Ministerstwa Sprawiedliwości ds. informatyzacji postępowań sądowych
 • Zespół problemowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. elektronicznego postępowania upominawczego
 • Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki
 • Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni