Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

prof. dr hab. Jolanta Blicharz

Kontakt: 

pokój 416,  budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Phone:
+48 71 375 2203
Email:
jolanta.blicharz [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

 

W roku akademickim 2019/ 20

Środa 12.15-13.15

 

Research career: 

Zainteresowania badawcze:

Sektor publiczny, sektor pozarządowy, prywatyzacja zadań administracji publicznej, instytucje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe w administracji publicznej,rola instytucji ekonomii społecznej w działalności admiistracji publicznej, rola dialogu społecznego i obywatelskiego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, polityka społeczna UE w sferze inkluzji społecznej.