Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

prof. dr hab. Paweł Borszowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

prof. dr hab. Paweł Borszowski's picture
Phone:
+48 71 3752614
Email:
pawel.borszowski [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

KONSULTACJE
pokój 315 budynek A

dnia 17 września 2020 r. w godz. 14.30-15.30
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres poczty wydziałowej.

w związku z wprowadzeniem zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. oraz zarządzenia nr 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2
konsultacje odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej

Research career: 

I1. Zainteresowania badawcze
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego. Kluczowe znaczenie ma analiza stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, podatkowych skutków działalnośœci gospodarczej oraz zagadnienia elastycznościœ przepisów prawa podatkowego i definicji legalnych w prawie podatkowym.

2. Działalność pozauczelniana
członek STOWARZYSZENIA CENTRUM INFORMACJI I ORGANIZACJI BADAŃ FINANSÓW PUBLICZNYCH
I PRAWA PODATKOWEGO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Członek AZS Uniwersytet Wrocławski, uczestnik Półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym kwiecień 2016 r, marzec 2017r, marzec 2018, marzec 2019.
Zawodnik II ligowej drużyny tenisa stołowego TKS GRANIT Strzelin w sezonie 2020/2021