Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Tomasz Dolata prof. UWr

Kontakt: 

pokój 504, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Phone:
+48 71 3752662
Email:
tomasz.dolata [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze letnim:
czwartki: 9:30-11:30.
Nadto, dla studentów studiów zaocznych: 
9.03. - 16:00-17:00;
23.03. - 14:15-15:15;
13.04. - 9:30-10:30;
1.06. - 16:00-17:00;
8.06. - 9:30-10:30.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research career: 

Stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim odbył w latach 1994 - 1999, dr nauk prawnych – 2007 r., dr hab. nauk prawnych - 2020 r., prof. UWr. - 2023. Aplikację prokuratorską ukończył w 2003 r., aplikację kuratorską – w 2005 r. Od 2006 r. kurator zawodowy w SR w Wałbrzychu i SR w Dzierżoniowie. Członek OIRP Wałbrzych.

Granty/projekty badawcze: grant NCN Miniatura 3 "Kwerenda dotycząca protokołów prac Zespołu Prawa Cywilnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (1956-1964)" nr projektu 0213/2742/19.

Członek The European Society for History of Law.

Zainteresowania badawcze: historia prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej; działalność Komisji Kodyfikacyjnej PRL; historia nauczania prawa w Uniwersytecie Wrocławskim.