Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy's picture
Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Phone:
71 3752 354
Email:
agnieszka.gornicz-mulcahy [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacjey będą prowadzone zdalnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej) w poniedziałki w godzinach od 13.15 do 15.15.
W razie potrzeby możliwe są też spotkania zdalne (na platformie MS Teams) w czasie dyżuru albo w innych umówionych godzinach.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research career: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2018 r. doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy.

W pracy naukowej zajmuje się  zagadnieniami  indywidualnlego prawa pracy, pracowniczej twórczości wynalazczej i autorskiej oraz problematyką dotyczącą statusu osób zatrudnionych w sferze publicznej.

Jest autorką lub współautorką monografii, artykułów i glos dotyczących wskazanej problematyki.

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa pracy, wykłady z systemu zabezpieczenia społecznego oraz seminaria magisterskie.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych przy Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii.
Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus) "Zgoda jako zdarzenie prawa pracy", (2019-2021).