You are here

Primary tabs

dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy's picture
Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Phone:
71 3752 354
Email:
agnieszka [dot] gornicz-mulcahy [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Consulting hours: 

 Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020 obywać się będą:
- w tygodniu nieparzystym w piątki, godz. 11.15-13.15,
- w tygodniu parzystym we wtorki, godz. 8.00-10.00.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research career: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2018 r. doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy.

W pracy naukowej zajmuje się  zagadnieniami prawa pracy, prawa pracowniczej twórczości wynalazczej i autorskiej oraz stosunkami zatrudnienia osób pełniacych funkcję organów administracji rządowej.

Jest autorką lub współautorką monografii, artykułów i glos dotyczących wskazanej problematyki.

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa pracy, wykłady z systemu zabezpieczenia społecznego oraz seminaria magisterskie.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych przy Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii.