Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Joanna Helios prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr hab. Joanna Helios prof. UWr's picture
Kontakt: 

pokój 305, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 2353
Email:
joanna.helios [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje semestr zimowy 20232024:

wtorek g. 10.30 - 11.30
​czwartek g. 11.15 - 12.15
21. 10. 2023  sobota 11.15- 12.15 305 A
19.11. 2023 niedziela 16.00 – 17.00 305 A
9.12. 2023 sobota 13.00 -14.00 305 A
10. 12. 2023 niedziela 16.00-17.00 305 A
14.01. 2023 niedziela  16.00- 17.00 305 A
 konsultacje z dnia 9.11. 2023 roku z uwagi na udział w obronie doktoratu zostają jednorazowo przełożone na wtorek 14.11 g. 13.00-14.00
 
OFFICE HOURS:
Tuesday: 10.30 - 11.30 room 305 A
Thursday: 11.15 - 12.15 room 305 A

Consultations of 9/11. 2023 due to participation in the defense of the doctorate are postponed once to Tuesday, November 14,  13.00-14.00.
 

Research career: 

1992-1997 - Studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

1997-2001 - Studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 czerwca 2001 - uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych po publicznej obronie w wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. "Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości" (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Patryas, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz)

luty 2015 - doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych. Monografia habilitacyjna: "Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa" (2014).

Stażystka TSUE w Luksemburgu, konsultant naukowy NSLT, opiekun Koła Naukowego Praw Zwierząt

Zainteresowania badawcze:

teoria prawa Unii Europejskiej, etyczne problemy prawa, prawo prywatne Unii Europejskiej, prawa zwierząt, neuronauka, metody psychologiczne w prawie