Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr

Kontakt: 

pokój 305, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 2353
Email:
wioletta.jedlecka [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje prodziekańskie 
czwartki, godz. 8:30-9:30

Konsultacje prodziekańskie odbywają się on-line za pośrednictwem platformy MS Teams - są organizowane w odpowiedzi na indywidualny wniosek wysłany mailem z jednodniowym wyprzedzeniem (do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dzień konsultacji) na adres: dorota.kantczakatuwr.edu.pl 
Konsultacje dydaktyczne: czwartki, godz. 11.15 - 13.15 
Konsultacje online dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych po zgłoszeniu w dniu poprzedzającym: 15.10.2023 godz. 9.30 - 10.30; 5.11.2023 godz. 11.15 - 12.15; 18.11.2023 godz. 10.30 - 11.30; 3.12.2023 godz. 9.45 - 10.45; 16.12.2023 godz. 11.00 - 12.00. 

 

 

Research career: 

Zainteresowania badawcze: teoria prawa Unii Europejskiej, suwerenność a integracja europejska, wykładnia i źródła prawa Unii Europejskiej, autonomia, godność i tożsamość jednostek, etyka zawodów prawniczych, etyczne problemy prawa, przemoc wobec dzieci, kobiet i zwierząt, ochrona prawna zwierząt. Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac z ww. zakresu.

Stopnie naukowe: Magister prawa – 1997; Doktor nauk prawnych – 2001; Doktor habilitowany nauk prawnych – 2015; Profesor Uczelni – 2019

Działalność organizacyjna w Uniwersytecie Wrocławskim: Pełnomocnik Rektora ds. Szkoły Doktorskiej – 2022; Senator Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020 – 2024; Członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w 2015, w kadencjach 2016 – 2020, 2020-2024; Członek senackiej Komisji Rozwoju w kadencji 2020 – 2024; Członek senackiej Komisji Nauczania w kadencji 2020 – 2024; Członek Rady Szkoły Doktorskiej – od 2020; Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w kadencji 2016 – 2020; Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w kadencji 2020 – 2024; Sekretarz i koordynator Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2002 – 2015; Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2017 – 2020; Członek komisji stypendialnej dla doktorantów w latach 2016 – 2019; Przewodnicząca komisji stypendialnej dla doktorantów w latach 2020 – 2021; Członek Wydziałowej Komisji „Dobra kadra” – od 2017; Tutor studentki w ramach programu MISH; Opiekun Studenckiego oraz Doktoranckiego Koła Naukowego Praw Zwierząt.

Działalność poza Uniwersytetem Wrocławskim: Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w latach 2001 – 2011; Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w latach 2007 – 2011; Radca prawny (OIRP we Wrocławiu); stażystka TSUE w Luksemburgu, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.