Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Katarzyna Kopyściańska prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr hab. Katarzyna Kopyściańska prof. UWr's picture
Kontakt: 

pokój 313, budynek A

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:
pokój 313 budynek A
Konsultacje stacjonarne - poniedziałek 13.00-14.00

konsultacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Ms Teams -  10.30.-11.30

Consultations in the summer semester of the academic year 2022/2023:
room 313 building A
Stationary consultations - Monday 13.00-14.00

consultations in electronic form via the Ms Teams platform - Monday 10.30.-11.30.

Phone:
71 3752326
Email:
katarzyna.kopyscianska [at] uwr.edu.pl