Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska's picture
Kontakt: 

p. 223A

p. 303B (Centrum Doskonałości im Jeana Monneta, CEJM)

 

Phone:
71 3752346
Email:
dagmara.kornobis-romanowska [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

 
czwartek:
11.15-12.15 stacjonarnie p. 223A oraz
12.45 - 13.45 
poprzez platformę Teams, za uprzednim zgłoszeniem mailowym
link:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7ed2dc8cf818438fa4aa22046e05bad3...
- kontakt mailowy

OFFICE HOURS:
THU 11.15-12.15 on place, room 223 A
and 12.45-13.45 remotely via the Teams platform, please make an appoitment in advance via e-mail;
the link: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7ed2dc8cf818438fa4aa22046e05bad3...
or
-contact by email 

 

Research career: 

  1. Zainteresowania badawcze:

 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w prawie wewnętrznym państw członkowskich, reżim prawny w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. Badania prowadzone i pogłębiane także podczas stypendiów, staży naukowych i wykładów gościnnych w Instytucie Europejskim w Saarbrücken, w Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, w Ruhr Universität Bochum, na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu, na Uniwersytecie Sophia Antipolis w Nicei (visiting professor 2013r.) oraz West Indies na Barbados (visiting professor 2017r.). Wykłady w ramach międzynarodowego programu ERASMUS+ oraz w licznych programach doskonalenia dla sędziów, adwokatów, radców prawnych z zakresu prawa UE.
- Sprawozdawca krajowy (Polska) w XXIV Kongresie FIDE w Madrycie, raport na temat: The European and National Parliaments - 2010;
- Ekspert i koordynator krajowy w programie Komisji Europejskiej „Egzekucja sądowa w Europie”(EJE) - 2010 - 2012;
- Reprezentacja AZS Polska podczas XI FORUM FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire),Taïpei, Chiny - 2012;
- Opieka merytoryczna i udział w pracach jury w Ogólnopolskim konkursie prawa europejskiego organizowanym przez ELSA; Poland, Słubice - 2012-2017;
- Udział w charakterze sędziego w Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, San Salvador (Brazylia) 2014;
- Rzecznik dyscyplinarny dla pracowników UWr. (2008-2012);
- przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (od 2022r.)
- Recenzent publikacji dla czasopism naukowych w Polsce i za granicą;
- kierownik Katedry Badań i Studiów nad Prawem Europejskim (Jean Monnet Chair for European Research and Studies) - od 2010r.;
- dyrektor Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta (Erasmus+ Programme, Jean Monnet Centre of Excellence) - od 2014r;
- Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (PSPE) - od 2008r;
- Członkini redakcji miesięcznika Państwo i Prawo - od 2020r;
- Członkini sądu konkursowego w LIII i LV Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne z dziedziny nauk prawnych;
- Od 2021 – Stały ekspert Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej