Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Artur Kozłowski prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr hab. Artur Kozłowski prof. UWr's picture
Kontakt: 

pok. 104 C

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

 

room 104 C

Faculty of Law, Administration and Economics

Wroclaw University

ul. Uniwersytecka 22-26

PL 50-145 Wrocław

Phone:
+48 71 3752117
Email:
artur.kozlowski [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024 / office hours in the summer semester 2023/2024: czwartek, godz. 9.30-11.30 (pokój 104 C) / Thursdays 9.30-11.30 (room 104 C).
Studia zaoczne: 10.03.2024, 11.15-12-15 (MSTeams); 26.05.2024, 14.15-15.15 (pokój 104 C)

Research career: 
  1. Zainteresowania badawcze: teoria prawa międzynarodowego publicznego, źródła prawa międzynarodowego, sądownictwo międzynarodowe.
  2. Granty / projekty badawcze: 1. projekt badawczy KBN pt. Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne w społeczeństwie informacyjnym (nr 5 H02A 034 21), 2001-2003; główny wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa. 2. projekt badawczy KBN pt. Współczesne sądownictwo międzynarodowe (nr N N 110 198134); 2008-2010; wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa. 3. grant NCN  Powszechne prawo międzynarodowe jako podstawa wyrokowania w arbitrażu międzynarodowym  N N110 062339, 2010-09.2013; NCN; kierownik projektu. 4. grant NCN Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego (2011/03/B/HS/00695); główny wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa, 2011 – 2014. 5. grant Wsparcie dla Czasopism Naukowych (425186), MEiN, 2019-2020; kierownik projektu.                                                                            
  3. Redaktor naczelny Wroclaw Review of Law, Administration & Economics (od 2011 r.).
  4. Redaktor korespondencyjny International Legal Materials
  5. Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupa Polska.
  6. Członek Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, American Society of International Law, European Society of International Law.
  7. Nagrody: - Nagroda im. Profesora Manfreda Lachsa (2005) za książkę „Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu” (najlepszy debiut książkowy w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego). - Nagroda im. Profesora Manfreda Lachsa (2011) za książkę „Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego” (kolejna publikacja książkowa danego autora). - Wyróżnienie w XLVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” (2011) na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.
  8. Certyfikowany tutor.