Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Eliza Mazurczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
71 3752 354
Email:
eliza.mazurczak [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Terminy konsultacji do dnia rozpoczęcia sesji letniej:
30.05. godz. 10:00 - 12:00 (stacjonarnie)
9.06. godz. 16:00 - 18:00 (online)
14.06. godz. 12:00 -13:00 (stacjonarnie)
15.06. godz. 9:00 -10:00 (online)
20.06. godz. 10:00 - 12.00 (stacjonarnie)
Na konsultacje onilne proszę zgłaszać się drogą mailową. W dniu konsultacji dodam Państwa do właściwego zespołu na Teams.

Research career: 

Dr Eliza Mazurczak - doktor nauk prawnych, zatrudniona  na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2003-2005 odbyła aplikację komorniczą prowadzoną przez Radę Izby Komorniczej we Wrocławiu.

W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu: prawa pracy, stosunków służbowych zarówno o charakterze pracowniczym jak i niepracowniczym (służby mundurowe, wojsko). Jest autorką monografii, opracowań systemowych oraz artykułów i glos dotyczących wskazanej problematyki.

Otrzymała dwie nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową (2010 r. i 2011 r.).

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady i  ćwiczenia z prawa pracy, wykłady z prawa zabezpieczenia społecznego oraz  seminaria magisterskie.