Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Kontakt: 

pok. 204 w budynku C

Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii

Email:
malgorzata.niklewicz-pijaczynska [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

konsultacje zdalne:
środa godz. 10.00-12.00.
Osoby chętne do uczestniczenia w konsultacjach proszę o wiadomość mailową. Podam link do zespołu na MS Teams, na którym będą się one odbywać.

Uwaga seminarzyści:
Problematyka prowadzonego przeze mnie seminarium obejmuje zarówno mikro jak i makroekonomię, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wzrostu i rozwoju gospodarczego, dobrobytu, decyzji gospodarstw domowych, przedsiębiorczości, innowacyjności i wynalazczości, zagadnień dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej oraz publicznego i prywatnego prawa konkurencji.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research career: 

1. Zainteresowania badawcze

Własność przemysłowa i intelektualna. System patentowy. Wynalazczość, innowacyjność i kreatywność w rozwoju gospodarczym i strategii zarządzania przedsiębiorstwem. problematyka Gospodarki Opartej na Wiedzy.

2. Dorobek naukowy

Współautorstwo monografii: „Wiedza-Kapitał ludzki-Innowacje”, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012

Ekspertyza oraz przygotowanie parametrów innowacyjności dla projektu "Stworzenie automatycznego konwertera umożliwiającego tworzenie mobilnych stron internetowych w ramach programu "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1"

Wykonawca w projekcie "Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnosląskiego do 2020 r.", zadanie Opracowanie syntetycznego wskaźnika ekspansywności, Nr WKP 1/1.4.5./1/2005/3/3/225, źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wykonanie ekspertyzy na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego „Analiza obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych regionu oraz porównanie wszystkich dotychczas opracowanych Katalogów Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych” - grudzień 2013