Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Kontakt: 

pok. 207 w budynku C

Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii

Email:
malgorzata.niklewicz-pijaczynska [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

W związku z zakończeniem cyklu dydaktycznego konsultacje odbywać się będą:
29.05.2024  online godz.10.00-12.00 w tym przypadku osoby chętne proszę o wcześniejszy kontakt mailowy
05.06.2024  online godz.10.00-12.00 w tym przypadku osoby chętne proszę o wcześniejszy kontakt mailowy
12.06.2024 stacjonarnie godz. 10.00-12.00
19.06.2024 online godz. 9.00-10.00 i stacjonarnie godz. 11.00-12.00
26.06.2024 online godz.10.00-12.00 w tym przypadku osoby chętne proszę o wcześniejszy kontakt mailowy

Research career: 

1. Zainteresowania badawcze

Własność przemysłowa i intelektualna. System patentowy. Wynalazczość, innowacyjność i kreatywność w rozwoju gospodarczym i strategii zarządzania przedsiębiorstwem. problematyka Gospodarki Opartej na Wiedzy.

2. Dorobek naukowy

Współautorstwo monografii: „Wiedza-Kapitał ludzki-Innowacje”, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012

Ekspertyza oraz przygotowanie parametrów innowacyjności dla projektu "Stworzenie automatycznego konwertera umożliwiającego tworzenie mobilnych stron internetowych w ramach programu "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1"

Wykonawca w projekcie "Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnosląskiego do 2020 r.", zadanie Opracowanie syntetycznego wskaźnika ekspansywności, Nr WKP 1/1.4.5./1/2005/3/3/225, źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wykonanie ekspertyzy na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego „Analiza obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych regionu oraz porównanie wszystkich dotychczas opracowanych Katalogów Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych” - grudzień 2013