Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Jacek Przygodzki prof. UWr

Kontakt: 

Pokój 304C, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Phone:
713752220
Email:
jacek.przygodzki [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje dydaktyczne:

Poniedziałek 12.30 - 13.30 (stacjonarnie). Zapraszam do pokoju nr 8 w bud. A;

Wtorek 17.00 - 18.00 - on-line. Studenci chcący uczestniczyć w konsultacjach on-line w aplikacji TEAMS powinni wysłać na maila jacek.przygodzkiatuwr.edu.pl do godz.16 dnia konsultacji swoje imię i nazwisko oraz nr albumu i oczekiwać na połączenie w podanych wyżej godzinach.

Research career: 

Zainteresowania badawcze: historia państwa i prawa, historia administracji XIX i XX w., ustrój i prawo Księstwa Warszawskiego, unifikacja administracji II Rzeczpospolitej.

Członek Rady Programowej Przeglądu radcowskiego. Czasopisma Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Nota biograficzna: Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1993 r. Dr nauk prawnych-2001. Dr hab.- 2019 r., profesor uczelni 2021 r.  W kadencjach 2005-2008, 2008-2012, 2012-2016 i 2016-2020 senator Uniwersytetu Wrocławskiego; w kadencjach 2002-2005, 2008-2012, 2016-2020 i 2020-2024 członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. W kadencjach 2005-2008, 2008-2012, 2012-2016 i 2016-2020 zastępca dyrektora Instytutu Historii Państwa i Prawa. Od 2020 r. dyrektor Instytutu Historii Państwa i Prawa. W kadencji 2008-2012 i 2012-2016 pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z mediami. W kadencji 2016-2020 i 2020-2022 prodziekan ds. studenckich i ogólnych. Od 2022 r. dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 2005 r. do dzisiaj pracuje w komisjach senackich i wydziałowych.

.