Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr

Kontakt: 

pokój 209c, łącznik bud. A-C,
II piętro

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Phone:
71 375 2333
Email:
janusz.sawicki [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

czwartki, godz. 10:30-12:30
Uwaga! Konsultacje czwartkowe z 29.02.2024 r. zostały przesunięte na 26.02.2024 r. (poniedziałek), godz. 9:30-11:30
Na studiach zaocznych:
niedziela 24.03.2024 r., godz. 16-17
sobota 13.04.2024 r., godz. 16-17
niedziela 28.04.2024 r., godz. 11:15-12:15
sobota 25.05.2024 r., godz. 16-17
sobota 08.06.2024 r., godz. 17:45-18:45
 

Research career: 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik samodzielnego Zakładu Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W latach 2013-2020 członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2021 r. wiceprzewodniczący, a od 2023 r. przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Członek Komisji Egzaminacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu do spraw Aplikacji Radcowskiej oraz Aplikacji Adwokackiej w latach 2017-2024. W latach 2017-2018 ekspert zewnętrzny w komisji powołanej przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji przepisów z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ukończył V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWr. Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1993 r. ukończył aplikację sądową. W 1998 r. obronił pracę doktorską (Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wrocław 2000). W 2012 r. uzyskał habilitację (Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń. Autor monografii, podręczników i artykułów z zakresu wymienionych dziedzin prawa. Opiekun doktorantów, recenzent rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Aktywnie uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych poświęconych prawu karnemu, prawu wykroczeń, prawu karnemu skarbowemu, prawu konstytucyjnemu i procedurze karnej, m.in. na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Hawanie (Universidad de la Habana), Uniwersytecie w Kurytybie (UniBrasil Centro Universitário Curitiba), Uniwersytecie w Rio de Janeiro (Universidade Federal Fluminense Rio de Janeiro-Niterói), Uniwersytecie w Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha). Prowadził badania naukowe na Uniwersytecie w Pachuca de Soto w Meksyku (Centro Hidalguense de Estudios Superiores).