Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Witold Srokosz prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 314, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
71 3752119
Email:
witold.srokosz [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje / Office Hours:
Piątek godz. 11.00 - 13.00
W dniu 29.05.2024 r. (środa) odbędą się konsulatacje za dzień 31.05.2024 (piątek).

 

Research career: 

Specjalizuje się w prawie bankowym i prawie rynku finansowego.
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Członek Rady Programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego.”

Od czerwca 2021 r. kierownik projektu badawczego pt. "Technologia rozproszonego rejestru w finansowaniu długoterminowych i kapitałochłonnych inwestycji" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2020/39/B/HS5/00120

W latach 2017 - 2020 kierownik projektu badawczego pt. "Samorządowe instytucje finansowe jako innowacyjna forma prowadzenia działalności na rynku finansowym" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2016/23/B/HS5/00870.

W latach 2014 - 2017 kierownik projektu badawczego pt. "Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS5/00019