Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

prof. dr hab. Robert Stefanicki

Kontakt: 

pokój 113 bud. A

Phone:
71 3752 368
Email:
robert.stefanicki [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

czwartek godz. 9.30
Konsultacje telefoniczne w dniach: 9.07 do godz. 11.30, 14.07 od godz. 11.30.
Odwołane co do zasady w formie bezpośredniej zgodnie z zarządzeniami z dnia 11 marca 2020 r.
nr: 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

 

Research career: 
Semestr SSP, NSP, WSP, SSE, NSE, I, II i III stopnia Przedmiot (wybrane kierunki prowadzone w poprzednich latach)
6 Europejskie prawo spółek
7 Prawo ubezpieczeń gospodarczych
8 Prawo handlowe
9 Prawo ochrony konkurencji, Nieuczciwe praktyki handlowe
9 Prawo ubezpieczeń gospodarczych
10

Prawo ochrony konkurencji, Europejskie prawo spółek

Powyższe zagadnienia, jak i w zakresie prawa administracyjnego oraz sądownictwa wykładane na studiach podyplomowych.

Przedmioty prowadzone również w ramach studiów doktoranckich; 
ze studentami z zagranicy (Company, Competition, Contract Law).