Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Katarzyna Szalonka prof. UWr

Phone:
71-375-27-06
71-375-23-58 (sekretariat)
Email:
katarzyna.szalonka [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w  semestrze letnim 2023/2024:  środa  9.00 - 9.45, 14.00-14.45 . 
 

 

 

 

Research career: 

 

Dyscypliny KBN: 
ekonomia

NCN:
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

OECD:
Nauki Społeczne
OSJ:
Ekonomia i Nauki Społeczne

Specjalności: marketing, handel, badania marketingowe, ekonomika zdrowia, rynek farmaceutyczny