Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Małgorzata Wachowska

Kontakt: 

pokój 205c

Email:
malgorzata.wachowska [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Urlop: 8 lipiec - 2 wrzesień 2024 r.

 

Research career: 

Moje zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół zagadnień związanych z ekonomią dyfuzji wiedzy. Ich efektem jest cykl publikacji, który wpisuje się w kilka głównych obszarów badawczych:
(1) uwarunkowania transferu wiedzy,
(2) rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w przenoszeniu wiedzy między krajami,
(3) rola handlu zagranicznego w transferowaniu know-how,
(4) przepływy wiedzy między nauką a biznesem,
(5) dyfuzja wiedzy w obrębie struktur integracyjnych, np. klastrów,
(6) rola międzynarodowej migracji w przekazywaniu wiedzy między krajami.