Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Ariel Przybyłowicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr Ariel Przybyłowicz's picture
Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 23 54
Email:
ariel.przybylowicz2 [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

W roku akademickim 2023/2024 przebywam na urlopie naukowym. 

Research career: 

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2010 r. z wynikiem bardzo dobrym, przygotowana przez niego praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Gołaczyńskiego pt. "Hipoteka w prawie polskim po nowelizacji" uzyskała pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską na WPAiE UWr w roku 2010.

W roku 2010 rozpoczął studia doktoranckie nauk prawnych w Zakładzie Prawa Pracy WPAiE UWr. W swej pracy naukowej zajmuje się zarówno prawem pracy, jak i prawem zabezpieczenia społecznego. Pod kierunkiem prof. dra hab. Herberta Szurgacza przygotował rozprawę doktorską pt. "Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Republice Federalnej Niemiec", na podstawie której w listopadzie 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

W roku 2011 ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego; od roku 2011 jest również wykładowcą w Szkole Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (wykłady z polskiego prawa pracy oraz prawa socjalnego).

W latach 2011-2013 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W roku 2014 zdał z pozytywnym wynikiem egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu.

W okresie maj-czerwiec 2013 r. oraz w czerwcu 2015 r., w ramach przyznanego stypendium badawczego, przebywał w Instytucie Maxa Plancka ds. Prawa Socjalnego i Polityki Społecznej w Monachium, gdzie prowadził badania nad niemieckim ubezpieczeniem pielęgnacyjnym.

Jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, a od roku 2017 członkiem Zarządu Głównego PSUS, w którym pełni funkcję sekretarza. 

Ekspert Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Ad Rem".

Uczestnik, również jako prelegent, wielu polskich i zagranicznych konferencji naukowych.

Stypendysta Alexander von Humboldt-Stiftung w ramach programu "Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers" - projekt badawczy "Solidarność w ubezpieczeniach społecznych" (wyjazd badawczy do Instytutu Maxa Plancka ds. Prawa Socjalnego i Polityki Społecznej w Monachium w okresie kwiecień-wrzesień 2021 r.).