Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Maria Kaczorowska

Kontakt: 

pokój 0.04, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10

Phone:
71 375 21 00
Email:
maria.kaczorowska [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024 (w okresie zajęć dydaktycznych) odbywają się w formie stacjonarnej i zdalnej (za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej):
 
w formie stacjonarnej
do 21 grudnia 2023 r.: czwartki, godz. 10.15–11.15
od 3 do 24 stycznia 2024 r.: środy, godz. 12.00–13.00
 
w formie zdalnej
do 20 grudnia 2023 r.: środy, godz. 8.00–9.00
od 9 do 23 stycznia 2024 r.: wtorki, godz. 8.00–9.00
 

Research career: 

 

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia rozwoju współczesnego prawa prywatnego na poziomie krajowym i w perspektywie ogólnoeuropejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procesu europeizacji prawa cywilnego; problematyka rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności i informatyzacji rejestrów publicznych, w tym zwłaszcza rejestrów nieruchomości
 

Projekty badawcze i stypendia naukowe

od 2022 – udział w realizacji projektu badawczego „Komunikacja cyfrowa a ochrona praw stron: wyzwania dla europejskiego postępowania cywilnego” (Digital Communication and Safeguarding the Parties’ Rights: Challenges for European Civil Procedure – DIGI-GUARD), finansowanego w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości” Unii Europejskiej (nr 101046660 – JUST-2021-JCOO)

2019–2022 – udział w realizacji projektu badawczego „Różnorodność tytułów egzekucyjnych w transgranicznej windykacji należności w Unii Europejskiej” (Diversity of Enforcement Titles in Cross-border Debt Collection in the EU – EU-En4s), finansowanego w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości” Unii Europejskiej (JUST-AG-2018/JUST-JCOO-AG-2018)

2016–2019 – udział w realizacji projektu badawczego „Informatyzacja ksiąg wieczystych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 9, nr rej. 2015/17/B/HS5/00460)

2013–2014 – udział w międzynarodowym programie naukowym z zakresu europejskiego prawa prywatnego Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP)