Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 2348
Email:
dominika.cendrowicz [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 konsultacje odbywają się za pośrednictwem MS TEAMS.
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres poczty wydziałowej.

In the summer semester of the academic year 2020/21, my office hours will take place only via MS TEAMS app.
Students who would like to participate in my office hours should inform me about this fact earlier by emailing me.
W dniu 25 marca 2021 r. konsultacje nie odbędą się.
My office hours planned for 25 March 2021 are called of. 

Konsultacje w tygodniu/Office hours in a week:

Czwartek: 13:00-15:00
Thursday: 13:00-15:00

Dla Studentów studiów niestacjonarnych:
07.03 - 10:30-11:30
28.03 - 10:30-11:30
18.04 - 15:00-16:00
09.05 - 15:00-16:00
12.06 - 11:30-12:30 

 

 

 

Link do konsultacji w aplikacji MS TEAMS/Link to the office hours in MS TEAMS app:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUwMzI1MWMtOTJiZ...

W dniu 8 kwietnia konsultacje odbywają się od 14:15 do 15:15.
On the 8th of April my office hours will take place from 14:15 to 15:15.

 

Research career: 

   Zainteresowania badawcze:
a. prawo administracyjne
b. nauka administracji
c. prawo samorządu terytorialnego
    - ustrój
    - zadania
    - ustrój samorządu terytorialnego w wybranych krajach europejskich
d. pomoc społeczna
e. problemy prawne bezdomności
f.  prawo urzędnicze
g. procedury administracyjne
h. komparatystyka prawnicza
i.  język angielski w prawie administracyjnym
j.  socjologia organizacji
 

    Scientific interests:
a. administrative law
b. study of administration
c. local government law
   - structure
   - tasks
   - local government structures in selected European countries
d. social welfare law
e. legal problems of homelessness
f.  administrative procedures
g. civil service law
h. comparative administrative law
i.  English in administrative law
j.  sociology of organizations