Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Konrad Lipiński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 202a, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 2994
Email:
konrad.lipinski [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

na uczelni / stationary: wtorki / Tuesdays 11:30-12:30 - pokój 202a lub 203 w bud. A
online (MS Teams): poniedziałki / Mondays 17:00-18:00

Research career: 

Doktor nauk prawnych, w czerwcu 2018 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Giezka o tytule Wzorce osobowe w prawie karnym. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, adwokat prowadzący kancelarię adwokacką we Wrocławiu.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w kadencji 2021-2024.
Zainteresowania naukowe: zagadnienia nauki o przestępstwie, w szczególności dogmatycznej struktury przestępstwa oraz form popełnienia czynu zabronionego, obiektywne i subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, wybrane zagadnienia z zakresu procedury karnej.

Ph. D., assistant professor at the Department of Criminal Law, attorney at law. In June 2018, he graduated with honours from the doctoral studies, defending a thesis written under the supervision of prof. dr hab. Jacek Giezek, entitled Wzorce osobowe w prawie karnym (Personified models in criminal law).
Deputy Chairman of the Disciplinary Committee for Students in the 2021-2024 term.
His research focuses on the structure of criminal offence, liability of parties to a crime, as well as objective and subjective attribution of criminal liability, selected issues in the field of criminal procedure.