Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Marta Kłopocka-Jasińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr Marta Kłopocka-Jasińska's picture
Kontakt: 

pokój 507, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 3752477
Email:
marta.klopocka-jasinska [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024
Office hours in the summer semester 2023/2024

Lipiec/July:
2-5.07.2024 - wyjazd służbowy (academic trip)
11.07.2024 - 8.30-10.30 (online)
18.07.2024 - 11.00-13.00 (507/online)
22.07.2024 - 12.00-14.00 (507/online)

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu umówienia się na konsultacje online/Please email me in advance to arrange an online meeting

 

 

 

Research career: 

Zainteresowania badawcze:
sądownictwo konstytucyjne, ochrona praw i wolności jednostki w systemie prawa polskiego oraz Rady Europy, system konstytucyjny Królestwa Hiszpanii.
Staże naukowo-badawcze oraz kwerendy:
Wydział  Prawa Uniwersytetu w Santiago de Compostela (2019, 2017, 2006), Wydział Nauk Prawnych i Społecznych Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Toledo (2015, 2014, 2012, 2006), Centrum Studiów Politycznych i Konstytucyjnych w Madrycie (2014), Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Trybunale Konstytucyjnym (2015, 2014), Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (2017), Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie (2017) oraz Instytut Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu (2018,2023), Wydział Prawa Uniwersytetu w Walencji (2019), Wydział Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie (2022, 2023), Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii (2022).
Granty:
Laureatka programu “Giner de los Ríos” dla profesorów wizytujących na Uniwersytecie Alcala de Henares (Madryt) na rok 2023/2024. Projekt "Protección multinivel del Estado de Derecho y de los derechos y libertades individuales en España y Polonia" (1-31.05.2024).
Kierowniczka grantu wewnętrznego UWr z programu IDUB "Wykonywanie orzeczeń sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich" (2021-2023).
Udział w projekcie (01.06-30.09.2022) pt. „Ochrona praw człowieka w stanach nadzwyczajnych.Teoria i praktyka państw Grupy Wyszehradzkiej”, (grant NCN, kierowniczka projektu: prof. dr hab. Monika Dorota Florczak-Wątor).
Wykonawczyni w międzynarodowym projekcie naukowym pt. „Las respuestas en un Estado de Derecho a los retos de seguridad: fortalecimiento democrático, derechos fundamentales y deberes de la ciudadanía" realizowanym przez Centrum Studiów Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Santiago de Compostela (2018-2020).
Kierowniczka projektu „Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu – model możliwy do zastosowania w Polsce” (grant NCN Sonata 6, 2014-2019).
Wykonawczyni w projekcie Maestro 4 pt ,,Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego”(grant NCN, 2013-2017).
Inne:
Wykładowczyni w ramach specjalistycznego kursu ,,Especialidad en Justicia Constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales" organizowanego na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w Toledo (od 2014) oraz ,,Curso de Alta Formación en Justicia Constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos" organizowanego przez Uniwersytet w Pizie (od 2022).
Ukończyła aplikację adwokacką (2010-2012) i jest adwokatem należącym do Izby Adwokackiej we Wrocławiu (2013).
Członkini Kolegium Redakcyjnego rocznika Gladius et Scientia. Revista del Seguridad del CESEG wydawanego przez Uniwersytet w Santiago de Compostela oraz Rady Naukowej półrocznika Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional wydawanego przez CEPC.