dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska - Materiały dla studentów