Termin egzaminu poprawkowego wyznaczam na dzień 3 czerwca godz. 15.15-16.45 sala 108, bud. A.

 

Dodatkowy drugi (ostateczny)  termin egzaminu poprawkowego z Prawa Cywilnego III wyznaczam na dzień 10 czerwca godz. 8.00 - 9.30 , sala 07 budynek B.

 

 

Z poważaniem,

Monika Drela

 

Dodano 23.05.2017 12:52

274577  - 3

281721 - 4

279944 - 2

282674 -4,5

279494 - 2,0

281374 - 3

281256 - 2

279696 - 2

numer nieznany - 2

279163 - 5

281740 - 4

281150 - 4

280112 - 3

279148 - 4

282494 -3,5

265 927 - 3

281326 - 3,5

279 130 -4

 

Poprawa kolokwium jest możliwa wyłącznie pisemnie na następnych zajęciach 5 kwietnia.

 

 

 

Dodano 29.03.2017 17:12

Terminy egzaminów z Prawa Cywilnego III dla studentów 2,5l. studiów prawa nieobecnych na egzaminie w dniu 15 lutego, którym terminy egzaminów zostały przywrócone:

I termin: niedziela 26 luty 2017, godz. 8 - 9.30 sala 101 C

II termin (ostateczny) środa 1 marca godz. 11.15 - 13.15 sala 114 bud. A

Dodano 22.02.2017 11:32

Szanowni Państwo,

 

Wyniki egzaminu z dnia 4 lutego 2017 zostały wpisane do systemu USOS. W razie braku oceny lub innych uwag proszę o kontakt mailowy lub osobisty do dnia 14 lutego 2017 godz. 12. Prace do wglądu będą udostępniane autorom w dniu 14 lutego 2017 r., sala 114 bud. A, godz. 11.45 - 13.45.

Dodano 11.02.2017 21:27

Szanowni Państwo,

Prace będą dostępne do wglądu w dniu 17 stycznia (wtorek) w godzinach konsultacji.

281256 - 3,0

281721 - 5,0

280112 - 3,0

280409 - 3,0

281715 - 3,0

283026 - 4,0

282226(5?) - 3,5

dr Monika Drela

Dodano 27.12.2016 13:53

Zakres materiału na kolokwium obejmuje:

1. Zakres kartkówki (czynności prawne, wady oświadczeń woli, sankcje, forma czynności prawnych, przedawnienie i przedstawicielstwo)

2. Świadczenie (rozdz. II)

3. Wielość dłużników i wierzycieli (rozdz. III)

4. Umowy zobowiązaniowe (rozdz. IV)

5. Kazusy przerobione na zajęciach

6. Umowa sprzedaży, najmu, zlecenia, darowizna i umowa o dzieło - regulacje kodeksowe.

 

Kolokwium odbędzie się w dniu 15 grudnia i będzie obejmować:

 jeden kazus z 4 pytaniami

jedno pytanie opisowe

 

W czasie rozwiązywania kazusu możliwe jest korzystanie z kodeksu cywilnego

 

Dodano 5.11.2016 15:42

W dniu 16 października 2016r. o godz.15.15 odbędą się zapisy na seminarium magisterskie w pokoju 114 bud. A.

Zainteresowani studenci proszeni są o przybycie na rozmowę z promotorem pracy magisterskiej.

Preferowani będą studenci zainteresowani pisaniem pracy magisterskiej z zakresu prawa ochrony zabytków lub obrotu dziełami sztuki

 

Kryterium naboru:

1. Kultura i poprawność języka mówionego

2. Umiejętność poprawnego formułowania myśli w języku prawniczym

3. Znajomość języka obcego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury obcojęzycznej

4. Planowany temat pracy.

 

Lista studentów przyjętych na seminarium zostanie podana w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej po zakończeniu zapisów.

 

 

Dodano 12.10.2016 19:22

Wyniki egzaminu z przedmiotu Prawo Cywine III zostały wpisane do USOS-u,

Wyniki z egzaminu Prawo cywilne cześć ogólna i prawo zobowiązań na II roku wieczorowych studiach prawa z dnia 6 września b.r. zostaną wpisane do USOS-u dzisiaj.

Wszelki uwagi związane z oceną lub brakiem wpisanej oceny proszę zgłaszać mailem na adres: monika [dot] drelaatuwr [dot] edu [dot] pl do dnia:10 września do godz. 12.00.

Prace egzaminacyjne udostępnione będą do wglądu  w czwartek 8 września w godz. 14.30 - 15.30 pokój 114, budynek A.

 

Dodano 7.09.2016 10:43

Oceny z egzaminu Prawo cywilne - część ogólna i prawo zobowiązań zostały wpisane do systemu USOS.

Wszelkie uwagi dotyczące ocen lub braku oceny przyjmuję drogę mailową (monika [dot] drelaatuwr [dot] edu [dot] pl) do dnia 4 lipca godz.8.00, bądź osobiście w dniu 4 lipca w  godz. 11.30 - 12.30 w pokoju 114 budynek A.

Prace egzaminacyjne są dostępne do wglądu w dniu 4 lipca od godz. 11.30 - 12.30 w pokoju 114 budynek A.

 

Dodano 27.06.2016 12:48

Wyniki egzaminu zostaną wpisane do systemu USOS do dnia 23 czerwca do godz. 20.00.

Przeglądanie prac egzaminacyjnych jest możliwe w dniu 4 lipca w godz. 12.00 - 13.00

Wszelkie uwagi w sprawie ocen lub braku wpisanej oceny przyjmuję na adres mailowy: monika [dot] drelaatuwr [dot] edu [dot] pl do dnia 4 lipca do godz. 12.00.

dr Monika Drela

Dodano 19.06.2016 16:08

Strony