Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Monika Drela - Materiały dla studentów

5 Październik, 2015 - 11:25

The exam is planned on  7th of May 2018, room 301 C, time 15.15-16.45

the scope of the exam covers presentations .ppt available below and articles 1 - 21 and 77 - 103 of UK Copyright, Designs and Patents Act 1988

 

Polish copyright act in English

23 luty, 2015 - 17:17

1. Civil Law - introduction (civl law vs common law, courts and tribunals in Poland and UE, persons)

2. Companies and partnerships in Polish Law (National Registers of Enterpreneurs)

3. Obligations

4. International sale contract (CISG)   

5 luty, 2015 - 14:03

Konspekt i pytania

podstawy prawa ochrony zabytków

prawo spadkowe

5 luty, 2015 - 13:49
27 Styczeń, 2015 - 14:50

Oceny końcowe zostały wpisane w USOSie osobom, które zaliczyły kazusy i spełniały wszystkie inne wymogi zaliczenia.

Osoba  nr 281320 uzyskała ocenę 4,5 z kazusów

Pozostałe osoby nie zaliczyły kazusów.

 

Kolokwium zaliczeniowe z kazusów odbędzie się 31 maja

25 Styczeń, 2015 - 13:28

Zaliczenie seminarium w 2016 r. dla V SSP odbywa się na podstawie pracy magisterskiej napisanej przez studenta i zatwierdzonej przez promotora w terminie do 30 maja 2016 r.

6 Grudzień, 2014 - 13:11

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/.../IPOL_STU(2016)556935_EN.pdf

The evidentiary effects of authentic acts in the Member States of the European Union, in the context of successions

3 Grudzień, 2014 - 11:25

Leasehold estate in GB and Poland legal acts

Succession law in Poland and UK

Succession law cases

International private law of succession

26 Listopad, 2014 - 10:26

Limitation of claims in Poland vs expiration of claims

Types of companies and partnerships in Poland

Limited liability company – what are its features? Liability of management board members.

What is ghostwriter ? Is it allowed in UE ?

24 Listopad, 2014 - 22:22

 link do postanowienia sądu w sprawie działu spadku:

http://bialystok.sr.gov.pl/pliki/orzecznictwo/II_Ns1180_10.pdf