dr hab. Bartłomiej Krzan prof. nadzw. UWr - Materiały dla studentów