Egzamin z Prawa cywilnego - części ogólnej i prawa zobowiązań dla osób, które uzyskały decyzję o przywróceniu terminu egzaminu odbędzie się w czwartek 21 września o godzinie 14.30 w pok. 101 w bud. A.

Dodano 15.09.2017 12:13

Szanowni Państwo Studenci II roku SSP

 

Wyniki egzaminu poprawkowego z Prawa cywilnego - części ogólnej i prawa zobowiązań zostały wpisane do USOS. Zgodnie z informacją przekazaną Państwu podczas egzaminu dyżur, podczas którego będzie można zapoznać się z oceną pracy, odbędzie się w czwartek 14 września o godzinie 13.30 w pok. 101.

Dodano 13.09.2017 23:30

Ze względu na udział w konferencji naukowej dyżur w dniu 14 września 2017 r. odbędzie się w godzinach 13.30 - 15.00. Przepraszam za utrudnienia spowodowane zmianą.

Dodano 9.09.2017 14:53

Szanowni Państwo Studenci II roku SSP

 

Wyniki egzaminu z Prawa cywilnego - części ogólnej i prawa zobowiązań zostały wpisane do USOS. Dyżur, podczas którego będzie można zapoznać się z oceną pracy odbędzie się w środę 5 lipca o godzinie 16.00 w pok. 101.

Poniżej podaję (w zarysie) poprawne rozwiązania zadań:

Zadanie 1.

1) i 2) Byla to jednostronnie zobowiązująca umowa przedwstępna (art. 389 k.c.); sprzedawca nie ma roszczeń do kupującego.

3) Sprzedawca może żądać zwrotu zadatku na podstawie art. 394§3 k.c. (niewykonanie umowy z powodu okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności) oraz zwrotu pozostałej kwoty zapłaconej na poczet ceny sprzedaży na podstawie art. 410 k.c. (zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty).

4) Roszczenie o zwrot zadatku przedawni się 30.06.2017 r., jako roszczenie z umowy przedwstępnej (art. 390§3 k.c.). Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia przedawni się w terminie między 1.07.2019 r. a 15.07.2019 r. (zależnie od rozumienia terminu "niezwłocznie") - po trzech latach od dnia, w którym stałoby się wymagalne, gdyby sprzedawca wezwał kupującego do zwrotu świadczenia natychmiast po tym, jak stało się jasne, że jego cel nie został osiągnięty, czyli po 30.06.2016 r. (art. 118 k.c. w zw. z art. 120§1 zd. 2 k.c. i art. 455 k.c.).

 

Zadanie 2.

1) Porada jest niepoprawna - niewdzięczność, która miałaby być podstawą odwołania darowizny, musiałaby nastąpić po jej dokonaniu, a nie przed.

2) Umowa darowizny jest nieważna z powodu niezachowania formy oświadczenia darczyńcy i niespełnienia przyrzeczonego świadczenia (art. 890§1 k.c.). [Gdyby była ważna, byłaby wzruszalna ze względu na groźbę - art. 87 k.c.]. Pożyczkodawcy przysługuje roszczenie o zwrot pożyczki. Jest ono wymagalne i można go dochodzić od 2 lipca 2016 r. (stało się wymagalne 6 tygodni po wezwaniu do zwrotu z dnia 20.05.2016 r. - art. 723 k.c.), a można go skutecznie dochodzić do 15 marca 2024 r. - termin przedawnienia wynosi 10 lat od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby pożyczkodawca wezwał do zwrotu pożyczki w najwcześniejszym możliwym terminie (art. 118 w zw. z art. 120§1 zd. 2 i art 723 k.c.)

 

Zadanie 3.

1) Odpowiedzialność ponoszą Gung-Ho Inc. (jako producent) i Golden Dragon sp. z o.o. (jako importer), na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt (art. 449(1) oraz art. 449(5)§2 k.c.

2) Poszczególne roszczenia poszkodowanego:

a) nieuzasadnione - telefon nie służył do użytku osobistego (art. 449(2) k.c.); [poza tym jego wartość wynosiła 800 zł (art. 363§2 k.c.), więc poniżej progu z art. 449(7)§2 k.c.]

b) uzasadnione w pełnej wysokości (art. 444§1 k.c. - wszelkie wynikłe z uszkodzenia ciała koszty)

c) uzasadnione w pełnej wysokości (art. 361§2 k.c. - utracone korzyści to korzyście w takiej wysokości, w jakiej prawdopodobnie zostałyby uzyskane)

d) uzasadnione (art. 445§1 w zw. z art. 444 k.c.)

Rozmowa z telefonu podczas ładowania jest przewidywalnym niewłaściwym użyciem produktu, który tak czy inaczej był wadliwy. Może co najwyżej uzasadniać zmniejszenie odszkodowania ze względu na przyczynienie się poszkodowanego (art. 362 k.c.).

 

Za komplet poprawnych odpowiedzi można było uzyskać 10 punktów. Skala ocen:

dostateczny od 3,5 pkt

plus dostateczny od 4,5 pkt

dobry od 5 pkt

plus dobry od 6 pkt

bardzo dobry od 6,5 pkt

 

Dodano 3.07.2017 15:13

Dyżury prof. Piotra Machnikowskiego w czasie sesji będą odbywały się w dniach:

  • czwartek 22.06. godz. 9.30 – 11.30
  • czwartek 29.06. godz. 14.30 – 16.30
  • środa 5.07 godz. 15.00 – 17.00 (ostatni dyżur przed wakacjami)

Od 6.07 do 24.08 dyżurów nie będzie z powodu urlopu.

Dodano 14.06.2017 7:07

Z powodu wyjazdu na konferencję dyżur prof. Piotra Machnikowskiego z dnia 25 maja 2017 r. zostaje przeniesiony na poniedziałek 22 maja 2017 r. na godzinę 13.30. Przepraszam za spowodowane tym utrudnienia.

Dodano 20.05.2017 14:47

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do ubiegania się o udział w Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP) w roku akademickim 2017/2018.

PEPP to program wykładów i seminariów z europejskiego prawa prywatnego składający się z czterech tygodniowych cykli zajęć na czterech różnych europejskich uczelniach. Program organizują wydziały prawa uniwersytetów w Cambridge, Leuven, Walencji, Genui, Munster, Hamburgu, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Jego adresatami są absolwenci studiów prawniczych prowadzący badania naukowe w zakresie prawa prywatnego (materialnego, procesowego, kolizyjnego).

Udział w Programie jest bezpłatny. Co do zasady, organizatorzy pokrywają koszty noclegów, natomiast uczestnik pokrywa koszty przejazdu i wyżywienia. Koszty przejazdu doktoranci mogą pokryć z grantu wewnętrznego, jeżeli z niego korzystają.

Udział osoby zakwalifikowanej do Programu we wszystkich cyklach i we wszystkich dniach zajęć jest obowiązkowy.

Uczestnictwo w Programie wymaga bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, ponieważ obejmuje on nie tylko wykłady, ale także prezentacje prowadzone przez uczestników i dyskusje.

Termin przesyłania aplikacji do Programu upływa 15 czerwca 2017 roku. Wymagane jest dołączenie całości dokumentacji w języku angielskim, jako oficjalnym języku PEPP. Zgłoszenia należy przesłać (z dopiskiem: 8. edycja PEPP) na adres:

Dr hab. Grzegorz Żmij

Wydział Prawa i Administracji UŚ

Ul. Bankowa 11B

40-007 Katowice

Dalsze informacje o Programie i rekrutacji znajdują się w załączonym pliku, a także na stronach internetowych www.pepp-home.eu oraz http://wpia.us.edu.pl/programme-european-private-law-postgraduates

Dodano 9.05.2017 8:38

Dyżur prof. Piotra Machnikowskiego w dniu 30 marca 2017 r. rozpocznie się o godzinie 13.15.

Dodano 26.03.2017 13:41

Dyżur prof. Piotra Machnikowskiego w dniu 9 marca 2017 r. rozpocznie się o godzinie 13.30.

Dodano 9.03.2017 7:56

Dyżur prof. Piotra Machnikowskiego w dniu 16 lutego 2017 r. zostaje odwołany z powodu urlopu.

Dodano 9.02.2017 15:33

Strony